Entegre Dünyası Elektronik Malzeme Satışı 9

Bu ürünlerin devinme eden taksimmleri bulunur. Bunun yanı sıra elektronik devreye katkı katkısızlamaları ile de bilinirler. Piezoelektrikler, kristaller ve rezonatörler örnek olarak verilebilir.

Kristaller; seramik strüktürdadır. Yüksek frekansların elde edilmesi amacı ile kullanılır. Seramik rezonatör; midi frekans elde kılmak ciğerin kullanılmaktadır. Seramik filtre; radyo dalgalarında olan belirli bir banddaki frekanslar ciğerin tercih edilmektedir. Elektriksel ilişkiların katkısızlanması hesabına terminal ile konnektör kullanılır. Konnektörler ise kendi aralarında soket, screw terminal, pin header olarak üçe ayrılmaktadır.